Bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp Phương pháp viên

0
215

Căn cứ thông tư liên tịch số: 06/2016/TTLT-BVHTTDL-BNV, ngày 30/6/2016 của Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch – Bộ nội vụ,  quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành văn hóa cơ sở làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập. Chúng tôi thông báo tổ chức lớp Bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp Phương pháp viên như sau :

  • Phương pháp viên hạng 2
  • Phương pháp viên hạng 3

1. Phương pháp viên hạng II:

Viên chức chuyên ngành Văn hóa cơ sở hiện đang công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập, có khả năng đảm nhận hoặc đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách và nhiệm vụ của chức danh Phương pháp viên hạng II, có một trong các điều kiện sau:

a/ Đang giữ chức danh nghề nghiệp Phương pháp viên hạng II nhưng chưa có Chứng chỉ bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ chức danh nghề nghiệp Phương pháp viên hạng II.

b/ Đang giữ chức danh nghề nghiệp tương đương Phương pháp viên hạng II nhưng chưa có Chứng chỉ bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ chức danh nghề nghiệp Phương pháp viên  hạng II để chuyển đổi sang chức danh nghề nghiệp Phương pháp viên hạng II.

c/ Đang giữ chức danh nghề nghiệp Phương pháp viên hạng III có thời gian giữ chức danh Phương pháp viên hạng III hoặc tương đương đủ 09 (chín) năm trở lên, trong đó thời gian gần nhất giữ chức danh Phương pháp viên hạng III tối thiểu đủ 02 (hai) năm.

2. Phương pháp viên hạng III:

Viên chức chuyên môn hiện đang công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc chuyên ngành Văn hóa cơ sở, có khả năng đảm nhận hoặc đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách và nhiệm vụ của chức danh Phương pháp viên hạng III, có một trong các điều kiện sau:

a/ Đang giữ chức danh Phương pháp viên hạng III nhưng chưa có Chứng chỉ bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ chức danh nghề nghiệp Phương pháp viên hạng III.

b/ Đang giữ chức danh nghề nghiệp tương đương Phương pháp viên hạng III nhưng chưa có Chứng chỉ bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ chức danh Phương pháp viên  hạng III để chuyển đổi sang chức danh nghề nghiệp Phương pháp viên hạng III

c/ Đang giữ chức danh nghề nghiệp Phương pháp viên hạng IV có thời gian giữ chức danh Phương pháp viên hạng  IV tối thiểu đủ 02 (hai) năm đối với trình độ cao đẳng hoặc tối thiểu đủ 03 (ba) năm đối với trình độ trung cấp.

3. Thời gian và hình thức đào tạo của khoá học:

  • Thời gian: Khoá học tổ chức trong 06 tuần (bao gồm: lý thuyết, thực hành, ôn tập, kiểm tra, khảo sát thực tế và viết bài thu hoạch)
  • Hình thức đào tạo: Đào tạo trực tuyến

4. Nội dung chương trình Bồi dưỡng:

Theo Chương trình chuẩn chức danh Hướng dẫn viên văn hoá và Phương pháp viên hạng II, hạng III được Ban hành kèm theo Quyết định số 4850, 4851, 4853 và 4854/QĐ-BVHTTDL ngày 8/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

‘*’ Học phí khóa học: 5.000.000 đồng/ học viên

‘*’  Hồ sơ gồm:

  • Quyết định cử đi học của cơ quan, đơn vị đang công tác (bản chính);
  • Hai ảnh cỡ 4 x 6 (chụp trong 03 tháng gần đây);
  • Bản sao văn bằng (loại cao nhất) có chứng thực.

Mọi chi tiết cần biết xin liên hệ: 0866 98 18 98; Hotline: 0968868641

Phương pháp viên hạng 2

Bài trướcBồi dưỡng chức danh nghề nghiệp Hướng dẫn viên văn hoá
Bài tiếp theoTrường đại học Dongshin