đào tạo khóa học Gia công, lắp đặt cốt thép

0
0

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP

Tên nghề: Gia công, lắp đặt cốt thép

 Đối tượng tuyển sinh: + Là người đủ 15( mười lăm) tuổi trở lên

                                       + Có trình độ học vấn, sức khỏe phù hợp với nghề 

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp

  1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:
  2. Kiến thức, kỹ năng, thái độ nghề nghiệp:
  • Kiến thức:

+ Trình bày được lý thuyết về gia công lắp đặt cốt thép

+ Trình bày được các yêu cầu kỹ thuật trong gia công, lắp đặt cốt thép

  • Kỹ năng:

+ Gia công được các loại cốt thép dựng trong kết cấu bê tông cốt thép

  • Thái độ:

+Tuân thủ theo các quy định, kỹ thuật trong quá trình lao động, có phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

  1. Cơ hội việc làm:

         Người học sau khi học xong chương trình này có thể đi lám gia công, lắp đặt cốt thép tại các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài nước hoặc có thể thành lập tổ xây dựng để thi công các công trình dân dụng.

  1. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU
  2. Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu:

+  Số lượng tín chỉ: 12 tín chỉ

+ Thời gian đào tạo: 03 tháng

+ Thời gian học tập: 11 tuần

+ Thời gian thực học: 360 giờ

+Thời gian ôn, kiểm tra hết mô đun: 14 giờ

  1. Phân bố thời gian thực học:

         Thời gian học các môn học, mô đun đạo tạo nghề 360 giờ; Thời gian học lý thuyết 80 giờ, thời gian học thực hành 266 giờ

  • DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỐ THỜI GIAN 
MÃ MH, MĐ Tên môn học, mô đun   Thời gian đào tạo (giờ)
Tín chỉ Tổng số Trong đó
Lý thuyết Thực hành Kiểm tra
MH-01 An toàn lao động 1 30 20 8 2
MĐ-02 Dung sai lắp ghép 1 30 20 8 2
MĐ-03 Gia công cốt thép 5 150 20 125 5
MĐ-04 Lắp đặt cốt thép 5 150 20 125 5
Tổng cộng 12 360 80 266 14

TRƯỜNG CAO ĐẲNG DUYÊN HẢI
* Địa chỉ: 
Số 156/109 Đường Trường Chinh, P.Đồng Hòa, Q. Kiến An, TP Hải Phòng.

* Cơ sở Hà Nội:
– Vân Hoà – Ba Vì – TP Hà Nội
 Lô 14-15 BT1 – KĐT Tân Tây Đô – Tân Lập – Đan Phượng – TP Hà Nội
Điện thoại: 0866981898

Bài trướcĐào tạo và cấp chứng chỉ khóa học hàng hóa nguy hiểm đường biển
Bài tiếp theoBồi dưỡng kiến thức về trồng, chăm sóc cắt tỉa, duy trì cây xanh