khóa học trồng và chăm sóc cây cảnh

0
14

Tên nghề: Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cảnh

Đối tượng tuyển sinh:  Tuyển sinh học viên từ 15( mười lăm) tuổi trở lên, có trình độ học vấn, sức khỏe phù hợp với nghề.

Kiến thức, kỹ năng, thái độ nghề nghiệp

 • Có hiểu biết về một số vấn đề cơ bản của ngành sản xuất cây cảnh, cây thế về kỹ thuật trồng và sản xuất giống, kết hợp các yêu cầu về điều kiện ngoại cảnh.
 • Trình bày được kiến thức cơ bản của công việc nhân giống, chọn giống, chọn chậu, chọn cây phôi và chọn chất trồng đáp ứng yêu cầu sinh trưởng và phát triển của cây cảnh nghệ thuật.
 • Nêu được các bước trong việc cắt tỉa, tạo tán, tạo dáng, tạo thế, lão hóa đối với cây cảnh nghệ thuật, kết hợp được các công nghệ cao và công nghệ truyền thống trong việc tạo dáng, thế cho cây cảnh.
 • Trình bày được các biện pháp quản lý dịch hại trên cây cảnh và tổ chức được khâu bán hàng mang lại lợi ích kinh tế cho gia đình và xã hội.
 • Trình bày được quy trình sử dụng và bảo trì trang thiết bị sử dụng trong kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cảnh.
 • Lựa chọn và nhân giống một số cây cảnh phù hợp với vùng sinh thái của vùng và nhu cầu thị trường. Tính toán được hiệu quả kinh tế khi sản xuất các loại cây cảnh.
 • Thực hiện được việc tạo tán, dáng, thế cho các loại cây cảnh nghệ thuật.
 • Thực hiện thành thạo các công việc trồng và chăm sóc, cắt tỉa tạo tán, cắt tỉa tu bổ trên cơ sở nâng cao giá trị về mặt thẩm mỹ của cây cảnh nghệ thuật.
 • Thực hiện được việc quản lý dịch hại trên cây cảnh và biết cách trưng bày sản phẩm cây cảnh nghệ thuật tại các cuộc triển lãm và tại gia đình.
 • Sử dụng được các trang thiết bị dụng cụ để trồng và chăm sóc cây cảnh đúng yêu cầu kỹ thuật.
 • Có ý thức được việc tiết kiệm nguyên vật liệu, bảo vệ môi trường và an toàn cho người lao động.
 • Có trách nhiệm với công việc và các sản phẩm mà mình làm ra
Giảng viên hướng dẫn đơn vị cách trồng và chăm sóc cây văn phòng
Giảng viên hướng dẫn đơn vị cách trồng và chăm sóc cây văn phòng

Năng lực tự chủ và trách nhiệm

Có khả năng tiếp nhận, ghi chép và chuyển thông tin theo yêu cầu; biết được yêu cầu, tiêu chuẩn, kết quả đối với công việc ở các vị trí làm việc xung quanh hoặc công việc có liên quan đến nghề Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cảnh, chịu trách nhiệm đối với kết quả công việc, sản phẩm của mình.

Cơ hội việc làm

Học viên hoàn thành chương trình học tập có khả năng làm việc tại các doanh nghiệp, trang trại, hộ gia đình, các công việc có liên quan đến lĩnh vực sản xuất, kinh doanh hoa cây cảnh.

Thời gian của khóa học: 03 tháng

Danh mục các mô đun đào tạo. 

TT Tên Mô đun Tín chỉ  

Tổng

Thời gian(giờ)
LT TH KT
1 MĐ 01 : Chuẩn bị cây nguyên liệu 2 40 11 28 1
2 MĐ 02 : Tạo hình cơ bản cho cây cảnh 3 72 10 57 5
3 MĐ 03 : Hoàn thiện dáng, thế cho cây cảnh 3 76 17 55 4
4 MĐ 04 : Chăm sóc cây cảnh 3 80 14 61 5
5 MĐ 05 : Trưng bày và tiêu thụ sản phẩm 1 40 8 27 5

* Ghi chú: Giờ kiểm tra được tính vào giờ thực hành.

Thông tin liên hệ: TRƯỜNG CAO ĐẲNG DUYÊN HẢI

 • Điện thoại: 0866981898; Hotline: 0968 86 86 41

NHẬN ĐÀO TẠO THEO NHU CẦU TẠI DOANH NGHIỆP

Bài trướckhóa học cấp thoát nước cấp chứng chỉ
Bài tiếp theoĐào tạo và cấp chứng chỉ khóa học hàng hóa nguy hiểm đường biển