khóa học cấp thoát nước cấp chứng chỉ

0
2

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP

Tên nghề: Cấp thoát nước

Trình độ đào tạo: Sơ cấp

Thời gian đào tạo: 3 tháng

Đối tượng tuyển sinh: Nam/Nữ từ 15 (mười lăm) tuổi trở lên, có trình độ học vấn phù hợp và sức khỏe phù hợp với nghề.

  1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
  2. Kiến thức, kỹ năng, thái độ nghề nghiệp

– Kiến thức:

+ Trình bày đ­ược cấu tạo, nguyên lý hoạt động, tính chất, ứng dụng về hệ thống cấp, thoát nước

+ Hiểu về mạng lưới cấp nước

+ Trình bày được hệ thống cấp nước bên trong nhà

+ Phân tích về cách thoát nước bên trong nhà

+ Hiểu về hệ thống cấp nước công nghiệp

+ Thi công đường ống

– Thái độ: Có thái độ học tập, làm việc tích cực, chủ động, cẩn thận, chính xác, trung thực

  1. Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

– Có trách nhiệm khi thực hiện quy trình, quy phạm, an toàn trong cấp thoát nước

– Có khả năng tổ chức, thực hiện các nhiệm vụ của nghề và chịu trách nhiệm đối với kết quả công việc và sản phẩm của mình.

  1. Cơ hội việc làm:

– Sau khi tốt nghiệp sẽ làm việc tại các công ty, doanh nghiệp, khu công nghiệp có nghề cấp thoát nước

– Học liên thông lên trung cấp nghề.

  1. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU

– Thời gian đào tạo: 3 tháng

– Tổng số giờ: 360 giờ

+ Lý thuyết: 80 giờ

+ Thực hành/ bài tập/ thảo luận: 260 giờ

+ Kiểm tra/ thi kết thúc mô – đun: 20 giờ

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH


Tên mô đun Số tín chỉ Thời gian đào tạo ( giờ)
Tổng Trong đó  
Thực Kiểm  
thuyết  hành  tra  
MĐ 01 Kiến thức cơ bản về hệ thống cấp, thoát nước 1 30 20 8 2  
MĐ 02 Mạng lưới cấp nước 1 30 20 8 2  
MĐ 03 Hệ thống cấp nước bên trong nhà 3 75 10 61 4  
MĐ 04 Thoát nước bên trong nhà 3 75 10 61 4  
MĐ 05 Hệ thống cấp nước công nghiệp 3 75 10 61 4  
MĐ 06 Thi công đường ống 3 75 10 61 4  
Tổng cộng 14 360 80 260 20  

hông tin liên hệ: TRƯỜNG CAO ĐẲNG DUYÊN HẢI

  • Số 156/109 Trường Chinh, Đồng Hòa, Kiến An, Hải Phòng.
  • Xã Vân Hoà – Ba Vì – TP Hà Nội
  • Lô 14, 15 BT1 Khu đô thị Tân Tây Đô, Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội
  • Điện thoại: 0866981898; Hotline: 0968 86 86 41

NHẬN ĐÀO TẠO THEO NHU CẦU TẠI DOANH NGHIỆP

Bài trướcĐào tạo cấp chứng chỉ may công nghiệp
Bài tiếp theokhóa học trồng và chăm sóc cây cảnh