Tuyển sinh đào tạo thạc sĩ 2016

99
3

 TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

– Căn cứ Luật giáo dục Đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012
– Căn cứ Quyết định số 1368/QĐ-TTg ngày 10/10/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập trường Đại học Thành Tây
– Căn cứ thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ, Thông tư số 15 và 16/ VBHN – BGDĐT ngày 8/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục giáo dục cấp IV
– Căn cứ Quyết định số 1426/QĐ-BGDĐT ngày 25/4/2014 về việc cho phép Trường Đại học Thành Tây đào tạo trình độ Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh
– Căn cứ Quyết định số 1427/QĐ-BGDĐT ngày 25/4/2014 về việc cho phép Trường Đại học Thành Tây đào tạo trình độ Thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng công trình dân dung và công nghiệp

Trường Đại học Thành Tây thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ như sau:

 1. Chuyên ngành đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh
TT Chuyên ngành Mã số Chỉ tiêu
1 Kỹ thuật Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp. 60580208 40
2 Quản trị kinh doanh. 60340102 26

 

 1. Địa điểm, thời gian và hình thức đào tạo

            + Địa điểm: Trường Đại học Thành Tây

            + Thời gian đào tạo:

                        – Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp: 1.5 năm
– Quản trị kinh doanh: 2 năm

            + Hình thức đào tạo: Chính quy
3. Hình thức tuyển sinh

      3.1. Xét tuyển: áp dụng với thí sinh là người nước ngoài, thực hiện theo quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ  ban hành tại Thông tư  số 15/2014/TT ngày 15/5/2014.

      3.2.Thi tuyển áp dụng với thí sinh là người Việt Nam.

3.3. Các môn thi:
*  Đối với chuyên ngành Quản trị kinh doanh
– Môn cơ bản: Toán kinh tế
– Môn cơ sở ngành: Kinh tế học
– Môn ngoại ngữ: Tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam (Tiếng Anh B).
* Đối với chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp
– Môn cơ bản: Toán cao cấp
– Môn cơ sở ngành: Sức bền vật liệu
– Môn ngoại ngữ: Tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (Tiếng Anh B).

 1. Đối tượng và điều kiện dự thi

Đối tượng dự thi là công dân nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam đáp ứng được điều kiện sau:
4.1. Điều kiện văn bằng

I. Ngành Quản trị kinh doanh
STT Tên ngành đúng,
          ngành phù hợp
Mã ngành Môn học bổ sung 
kiến thức
Số tín chỉ
1 Quản trị marketing 52340115 Không phải học bổ sung kiến thức
2 Kinh doanh bất động sản 52340116
3 Kinh doanh quốc tế 52340120
4 Kinh doanh thương mại 52340121
5 Quản trị dịch vụ du lịch và
lữ hành
52340103
6 Quản trị khách sạn 52340107
7 Quản trị nhà hàng và dich vụ
ăn uống
52340109
Tên ngành gần Học 5 môn
1 Tài chính ngân hàng 52340201 1. Marketing căn bản
2. Quản trị nhân lực
3. Thanh toán quốc tế
4. Tài chính quốc tế
5. Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương
3
2 Kế toán 52340301 3
3 Kiểm toán 52340302 3
4 Hệ thống thông tin quản lý 52340405 3
5 Quản trị văn phòng 52340406 3
Ngành khác Học 8 môn
1 Luật 52380101 Tài chính quốc tế 3
2 Ngôn ngữ Anh 52220201 Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương 3
3 Truyền thông đa phương tiện 52320104 Marketing căn bản 3
4 Quản lý đất đai 52850103 Toán kinh tế 3
5 Công nghệ thông tin 52480201 Quản trị nhân lực 3
6 Quản lý tài nguyên và môi trường 52850101 Kinh tế học 3
7 Quản lý tài nguyên rừng 52620211 Thanh toán quốc tế 3
8 Kỹ thuật hóa học và thực phẩm 52520301 Nguyên lý kế toán và KTTC 3
II. Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp
STT Tên ngành đúng, ngành phù hợp Mã ngành Môn học bổ sung
kiến thức
Số tín chỉ
01 Ngành kỹ thuật Công trình xây dựng 52580201 Không phải học bổ sung kiến thức
Tên ngành gần Học 5 môn
01 Kỹ thuật công trình biển 52580203 Kết cấu nhà Bê tông cốt thép 3
02 Kỹ thuật XD công trình giao thông 52580205
03 Kỹ thuật Xây dựng 52580208 Kỹ thuật và tổ chức thi công nhà bê tông cốt thép 3
04 Địa kỹ thuật xây dựng 52580210
05 Kỹ thuật tài nguyên nước 52580212 Kết cấu nhà thép 3
06 Kiến trúc 52580102
07 Quy hoạch đô thị 52580105 Kết cấu liên hợp thép – bê tông cốt thép 3
08 Kiến trúc cảnh quan 52580110
09  Kinh tế xây dựng 52580301 Nền móng nhà cao tầng 3
10 Quản lý xây dựng 52580302
Tên ngành xa Học 8 môn
01 Công nghệ kỹ thuật kiến trúc và CT XD 525101 Cơ học kết cấu 3
02 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 525102 Sức bền vật liệu 3
03 Công nghệ ký thuật điện, điện tử 525103
04 CN hóa, vật liệu, luyện kim và môi trường 525104 Vật liệu xây dựng 3
05 Quản lý công nghiệp 525106
06 Kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật 525201 Kết cấu nhà Bê tông cốt thép 3
07 KT điện, điện tử và viễn thông 525203 Kỹ thuật và tổ chức thi công nhà bê tông cốt thép 3
08 Kỹ thuật hóa học, vật liệu luyện kim và môi trường 525203 Kết cấu nhà thép 3
09 Vật lý kỹ thuật 525204 Kết cấu liên hợp thép – bê tông cốt thép 3
10 KT địa chất, địa vật lý và trắc địa 525205
11 Kỹ thuật mỏ 525206 Nền móng nhà cao tầng 3
12 Công nghệ sinh học 524402
13 Công nghệ thông tin 524802

4.2. Thí sinh có bằng đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải có văn bản công nhận là “bằng đại học” do Cục Khảo thí và Kiểm định Chất lượng Giáo dục – Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp.
4.3. Về thâm niên công tác chuyên môn:
a) Người có bằng tốt nghiệp đại học loại khá trở lên và ngành học đúng hoặc phù hợp với ngành đăng ký dự thi, được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp đại học
b) Những trường hợp còn lại phải có ít nhất 01 năm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn đăng ký dự thi kể từ khi tốt nghiệp đại học.
4.4. Hồ sơ dự thi:
– Đơn dự thi cao học
– Sơ yếu lý lịch
– Bản sao Bằng tốt nghiệp Đại học
– Bản sao Bảng điểm đại học
– Giấy chứng nhận sức khỏe
– Các giấy tờ pháp lý về Đối tượng ưu tiên và thâm niên công tác nếu có
– 03 ảnh 4x6cm.
Thí sinh mua trực tiếp tại Trường Đại học Thành Tây.
4.5. Nộp hồ sơ và đóng lệ phí đầy đủ, đúng hạn theo quy định của Trường Đại học Thành Tây
5. Đối tượng và chính sách ưu tiên
5.1. Đối tượng ưu tiên
a) Người có thời gian công tác liên tục từ 2 năm (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các địa phương được quy định là khu vực 1 trong quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy hiện hành. Trong trường hợp này, thí sinh phải có quyết định tiếp nhận hoặc điều động công tác của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.
b) Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh
c) Con liệt sĩ
d) Anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động
đ) Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú từ 2 năm trở lên ở địa phương được quy định tại Điểm a, khoản này
e) Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt, học tập do hậu quả chất độc hóa học.
5.2. Mức ưu tiên
Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên quy định tại mục 5.1 được cộng vào kết quả thi 10.0 (mười) điểm cho môn ngoại ngữ (thang điểm 100) nếu không thuộc diện miễn thi môn ngoại ngữ theo quy định của Quy chế này và cộng 1.0 (một) điểm (thang điểm 10) cho một trong hai môn thi hoặc kiểm tra quy định tại điểm b, c Khoản 1, Điều 5 của Quy chế này.
6. Kế hoạch tuyển sinh
5.1. Thời gian phát hành, nhận hồ sơ tuyển sinh và đăng ký học bổ sung vào giờ hành chính các ngày làm việc (từ Thứ hai đến Thứ sáu) trong khoảng thời gian sau:
– Phát hành hồ sơ và nhận hồ sơ: từ  15/8/2015 đến hết ngày 04/9/2015
– Học bổ sung kiến thức: từ  05/9/2015 đến 25/10/2015. 
Nhà trường chỉ nhận hồ sơ tuyển sinh theo mẫu do Trường phát hành. Thí sinh đến đăng ký học bổ sung mang theo bảng điểm đại học (bản foto công chứng) để đối chiếu.
5.2. Thời gian thi
– Dự kiến vào các ngày 07& 08/11/2015 tại Trường Đại học Thành Tây.
5.3. Thời gian công bố kết quả tuyển sinh và khai giảng khóa học
– Công bố kết quả tuyển sinh: Chậm nhất sau 01 tháng kể từ ngày thi.
– Nhập học và khai giảng: Dự kiến ngày 12/12/2015
Điện thoại liên lạc: 04.37939453; 0978486803; 0968868641

Bài trướcĐào tạo nghiệp vụ buồng phòng
Bài tiếp theoChương trình dạy nấu ăn chuyên nghiệp

99 BÌNH LUẬN

 1. I wanted to create you that very small remark just to say thanks a lot the moment again regarding the fantastic pointers you’ve shared on this site. This has been certainly particularly open-handed with people like you to give unhampered exactly what many individuals could possibly have distributed as an ebook to help make some profit for themselves, precisely given that you might well have done it in the event you considered necessary. These principles also acted to become a good way to be certain that many people have the identical desire like my personal own to learn many more with regards to this condition. Certainly there are thousands of more fun sessions ahead for those who see your blog.

 2. I precisely wanted to thank you very much once again. I do not know what I would have carried out in the absence of the type of points shared by you concerning my field. Previously it was a fearsome crisis in my position, nevertheless taking note of the specialized tactic you managed it forced me to cry with contentment. Now i am happy for your help and thus trust you comprehend what an amazing job you have been doing educating others thru a blog. Most probably you have never come across all of us.

 3. I have to show some thanks to the writer for bailing me out of such a challenge. After looking out through the world wide web and finding tricks which are not beneficial, I believed my entire life was gone. Living without the answers to the difficulties you’ve resolved by way of your good website is a crucial case, as well as the kind that would have in a negative way damaged my career if I hadn’t discovered your web site. Your own personal know-how and kindness in dealing with everything was helpful. I don’t know what I would’ve done if I hadn’t discovered such a thing like this. I can now relish my future. Thanks so much for this skilled and result oriented guide. I will not hesitate to refer your site to any individual who should have assistance about this topic.

 4. I precisely wanted to thank you so much yet again. I’m not certain what I could possibly have accomplished without the type of methods revealed by you over such concern. It was before a real troublesome situation in my view, nevertheless looking at a new specialised avenue you treated that took me to leap over happiness. Now i am happier for this help and as well , sincerely hope you comprehend what a powerful job you are undertaking teaching most people all through your blog. Most likely you haven’t encountered all of us.

 5. I and also my pals were actually reading the great guides located on your web page then the sudden came up with an awful suspicion I had not thanked the blog owner for those strategies. All the young men are already for this reason glad to learn all of them and now have quite simply been having fun with those things. Thank you for getting simply considerate and then for deciding on this sort of cool tips most people are really wanting to be informed on. My very own honest apologies for not saying thanks to you earlier.

 6. I precisely wished to thank you so much yet again. I do not know what I might have done without the entire ways provided by you over such concern. This has been the horrifying problem for me personally, but taking a look at a new expert fashion you solved that took me to jump over fulfillment. Now i am happy for this service and in addition sincerely hope you comprehend what an amazing job that you’re doing teaching the mediocre ones all through your web page. Probably you have never got to know all of us.

 7. I am writing to make you be aware of of the fantastic discovery my friend’s child encountered viewing your web page. She mastered too many details, which include how it is like to possess an excellent teaching style to get the rest completely learn about chosen multifaceted subject areas. You really did more than people’s expected results. Many thanks for delivering these important, trustworthy, educational and in addition unique tips about your topic to Tanya.

 8. I’m also commenting to make you be aware of what a cool discovery my friend’s daughter enjoyed reading through your site. She mastered many things, which include what it is like to possess an amazing giving character to let a number of people clearly learn about a variety of tortuous matters. You actually exceeded my expectations. Many thanks for supplying these useful, trusted, explanatory not to mention cool guidance on your topic to Janet.

 9. I not to mention my pals have been analyzing the great key points from your website and at once I got a horrible suspicion I never thanked the site owner for those strategies. My ladies appeared to be so thrilled to learn all of them and have now in truth been taking pleasure in them. Thanks for actually being very kind and for picking this sort of perfect things millions of individuals are really needing to understand about. My very own sincere regret for not expressing gratitude to you earlier.

 10. I enjoy you because of all of your work on this web page. Ellie take interest in getting into research and it is obvious why. A number of us learn all concerning the powerful way you offer valuable solutions by means of your website and as well strongly encourage participation from the others about this subject and our favorite daughter is without question becoming educated a whole lot. Take pleasure in the remaining portion of the new year. You have been performing a powerful job.

 11. I simply wanted to thank you very much yet again. I do not know the things that I might have worked on without these advice discussed by you concerning such subject matter. It became a alarming circumstance in my opinion, but discovering this expert form you treated it forced me to leap over happiness. Now i’m happy for your support and as well , believe you recognize what a powerful job you happen to be putting in educating many people via your webblog. I am sure you’ve never come across any of us.

 12. I needed to compose you one very little word to say thanks yet again for your personal pretty techniques you have shared at this time. This has been really tremendously open-handed with you to supply without restraint all that some people might have marketed for an electronic book to make some money on their own, particularly seeing that you might well have done it in case you desired. These creative ideas as well served as the good way to be aware that other people online have the same eagerness really like my own to find out somewhat more on the topic of this matter. I am certain there are lots of more pleasurable occasions up front for many who scan through your blog.

 13. I not to mention my pals were found to be reading the great suggestions from your web page and instantly I got an awful suspicion I had not expressed respect to the blog owner for them. All of the boys came consequently happy to study them and now have definitely been taking advantage of them. Thanks for being simply kind and for considering certain really good useful guides most people are really desperate to discover. My very own honest regret for not saying thanks to you earlier.

 14. Thanks a lot for providing individuals with an extraordinarily memorable opportunity to read from this site. It can be so brilliant and also stuffed with a good time for me personally and my office mates to visit your blog on the least 3 times every week to see the new items you have. And definitely, I am also always astounded with all the exceptional tips and hints served by you. Certain two facts in this posting are undeniably the best we’ve had.

 15. I needed to write you one very little word in order to give many thanks the moment again about the nice knowledge you have shown in this case. It is seriously open-handed with you to grant easily exactly what a few people would’ve offered for an e book to earn some bucks for their own end, most importantly given that you might have tried it in the event you desired. Those secrets additionally worked to provide a fantastic way to be certain that someone else have the identical passion really like my personal own to grasp way more concerning this problem. I believe there are many more fun situations in the future for those who scan your site.

 16. I wanted to post a simple word to express gratitude to you for some of the nice ways you are giving out on this website. My time intensive internet investigation has finally been compensated with reputable strategies to talk about with my relatives. I ‘d believe that we visitors are rather endowed to be in a perfect website with so many wonderful individuals with valuable hints. I feel extremely lucky to have encountered the web site and look forward to really more enjoyable minutes reading here. Thank you once again for a lot of things.

 17. I simply wished to thank you very much once again. I am not sure the things I would have worked on in the absence of the actual secrets shared by you concerning such a field. It was before an absolute traumatic dilemma in my opinion, nevertheless discovering this professional manner you handled the issue forced me to leap with joy. I’m just thankful for the guidance and hope that you recognize what a great job that you are providing training men and women with the aid of your web site. I am certain you’ve never encountered any of us.

 18. My wife and i ended up being so delighted that Raymond could finish off his studies through the precious recommendations he discovered out of your weblog. It is now and again perplexing to simply continually be giving freely key points which usually men and women could have been making money from. We recognize we now have the blog owner to thank for that. All of the illustrations you made, the straightforward web site navigation, the relationships you can aid to instill – it’s got all astounding, and it’s helping our son and us understand the content is pleasurable, and that’s seriously vital. Many thanks for all!

 19. I just wanted to construct a quick remark in order to thank you for all the marvelous solutions you are placing on this site. My particularly long internet research has at the end been recognized with awesome suggestions to go over with my best friends. I would mention that many of us website visitors actually are undeniably lucky to dwell in a wonderful network with very many brilliant people with very helpful strategies. I feel extremely lucky to have seen your entire web pages and look forward to plenty of more amazing moments reading here. Thanks once more for all the details.

 20. Thanks so much for providing individuals with a very terrific possiblity to read articles and blog posts from here. It can be very lovely plus jam-packed with a great time for me personally and my office peers to visit your web site particularly thrice every week to study the fresh guides you will have. Not to mention, I am just always astounded with the spectacular techniques you give. Selected two facts in this posting are surely the simplest we have ever had.

 21. I’m commenting to make you understand what a incredible encounter my friend’s child enjoyed checking your web page. She mastered a wide variety of things, which include how it is like to have an awesome giving spirit to get men and women quite simply gain knowledge of selected advanced things. You actually exceeded readers’ expectations. Thank you for distributing the informative, dependable, explanatory and also unique tips about that topic to Gloria.

 22. A lot of thanks for all of the efforts on this web page. Debby take interest in carrying out internet research and it’s really easy to see why. My spouse and i know all of the powerful medium you present sensible thoughts on the web site and even welcome response from other people on the situation while our favorite child is without a doubt learning a great deal. Take pleasure in the rest of the new year. You are doing a really good job.

 23. I definitely wanted to compose a small note in order to appreciate you for these awesome strategies you are placing on this site. My extensive internet search has now been recognized with brilliant concept to share with my family. I would state that that many of us site visitors are rather endowed to exist in a fantastic website with very many special individuals with useful ideas. I feel truly happy to have seen your weblog and look forward to many more thrilling minutes reading here. Thanks a lot again for a lot of things.

 24. I wanted to write a brief comment in order to express gratitude to you for the fabulous instructions you are placing at this website. My incredibly long internet look up has now been recognized with professional knowledge to write about with my colleagues. I would mention that many of us visitors are truly lucky to live in a useful site with many marvellous professionals with great techniques. I feel extremely lucky to have discovered the website page and look forward to plenty of more brilliant moments reading here. Thank you again for a lot of things.

 25. Thanks a lot for giving everyone a very splendid chance to read from here. It really is so awesome and packed with a lot of fun for me personally and my office friends to search your blog nearly thrice in 7 days to find out the latest guides you have got. And indeed, I am just certainly satisfied with the brilliant thoughts served by you. Certain 1 ideas in this article are particularly the most suitable I have had.

 26. Thanks for your own work on this web site. My niece really likes getting into investigations and it is easy to understand why. We all hear all about the lively tactic you present powerful strategies via your blog and as well attract response from others on this issue plus our child is truly being taught a lot of things. Have fun with the remaining portion of the new year. You have been conducting a really good job.

 27. I’m also writing to make you know what a exceptional encounter my cousin’s princess went through browsing your web site. She learned too many issues, with the inclusion of what it’s like to have a wonderful coaching mood to make other folks very easily master several multifaceted topics. You truly did more than visitors’ expected results. I appreciate you for imparting the necessary, safe, revealing and fun guidance on your topic to Kate.

 28. Thank you for all your valuable labor on this blog. My mother takes pleasure in working on investigations and it’s really easy to understand why. Many of us know all concerning the dynamic means you make very important steps on this web blog and as well improve contribution from the others about this area while our simple princess is certainly becoming educated so much. Have fun with the remaining portion of the year. You’re performing a tremendous job.

 29. I want to show some thanks to the writer for bailing me out of this particular dilemma. After exploring throughout the internet and getting advice which are not beneficial, I believed my life was gone. Living minus the strategies to the difficulties you’ve sorted out all through this article content is a crucial case, and the ones which could have in a wrong way affected my career if I had not noticed your website. Your primary competence and kindness in touching every aspect was vital. I’m not sure what I would have done if I hadn’t discovered such a subject like this. I can also at this moment relish my future. Thanks a lot very much for your specialized and effective guide. I will not think twice to propose your web sites to anybody who ought to have support on this matter.

 30. I happen to be commenting to make you be aware of of the perfect discovery my cousin’s child experienced using your site. She came to understand a lot of issues, which include what it’s like to have an awesome coaching nature to have other people without problems grasp some grueling things. You really exceeded my expectations. Thanks for presenting these powerful, trustworthy, explanatory and in addition unique tips about that topic to Gloria.

 31. I really wanted to type a brief remark to be able to thank you for those awesome guidelines you are giving at this website. My long internet search has finally been honored with wonderful knowledge to share with my pals. I would express that we visitors are unequivocally lucky to exist in a great website with very many wonderful professionals with valuable principles. I feel truly happy to have seen the site and look forward to really more thrilling moments reading here. Thanks a lot once again for all the details.

 32. I intended to draft you the little observation to be able to say thanks yet again just for the remarkable methods you have discussed at this time. It has been so wonderfully open-handed of people like you to deliver openly precisely what a number of us could possibly have marketed for an e book to help with making some bucks on their own, notably now that you could have tried it if you ever wanted. These concepts as well acted to be a fantastic way to fully grasp some people have the identical keenness like my own to see very much more on the topic of this condition. I believe there are a lot more pleasant moments in the future for folks who discover your blog post.

 33. Hello would you mind sharing which blog platform you’re working with?

  I’m looking to start my own blog soon but I’m having a tough time deciding between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.

  The reason I ask is because your design and style seems different then most blogs and I’m looking
  for something completely unique. P.S Sorry for getting off-topic but I had to ask! http://www.deinformedvoters.org/tadalafil-price

 34. I intended to write you one very small remark just to give thanks again for your precious tricks you have shared at this time. This is quite pretty generous with people like you to make openly just what numerous people would have advertised for an e-book to earn some dough on their own, precisely now that you might have tried it if you decided. These principles additionally served to provide a good way to be sure that someone else have similar interest really like my personal own to know the truth very much more in terms of this matter. I am sure there are millions of more fun instances ahead for many who browse through your site.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here